Podatność CVE-2013-4840


Publikacja: 2014-07-28

Opis:
Unspecified vulnerability in HP and H3C VPN Firewall Module products SECPATH1000FE before 5.20.R3177 and SECBLADEFW before 5.20.R3177 allows remote attackers to cause a denial of service via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
HP -> 9500 vpn firewall module 
HP -> S1000-e vpn firewall appliance 
HP -> Secbladefw 
HP -> Secpath1000fe 
HP -> 10500/7500 advanced vpn firewall module 
HP -> 12500 vpn firewall module 
HP -> 5820 vpn firewall module 
HP -> 6600 firewall processing rtr module 
HP -> 8800 firewall processing module 
H3C -> Secbladefw 
H3C -> Secpath1000fe 
H3C -> F1000-e vpn firewall 
H3C -> S5820 secblade vpn firewall module 
H3C -> S7500e secblade vpn firewall module 
H3C -> S9500e secblade vpn firewall module 
H3C -> Sr66 gigabit firewall module 
H3C -> Sr88 firewall processing module 

 Referencje:
https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c03993467

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top