Podatność CVE-2013-4868


Publikacja: 2019-12-27

Opis:
Karotz API 12.07.19.00: Session Token Information Disclosure

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Karotz Smart Rabbit 12.07.19.00 Hijacking & Cleartext Token
Daniel Crowley
02.08.2013

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Karotz -> API 

 Referencje:
http://www.exploit-db.com/exploits/27285
http://www.securityfocus.com/bid/61584
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/86221

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top