Podatność CVE-2013-4912


Publikacja: 2013-08-01

Opis:
Open redirect vulnerability in Siemens WinCC (TIA Portal) 11 and 12 before 12 SP1 allows remote attackers to redirect users to arbitrary web sites and conduct phishing attacks by leveraging improper configuration of SIMATIC HMI panels by the WinCC product.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Siemens -> Wincc 

 Referencje:
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-064884.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top