Podatność CVE-2013-4945


Publikacja: 2013-07-29   Modyfikacja: 2013-07-30

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in BMC Service Desk Express (SDE) 10.2.1.95 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) ASPSESSIONIDASSRATTQ, (2) TABLE_WIDGET_1, (3) TABLE_WIDGET_2, (4) browserDateTimeInfo, or (5) browserNumberInfo cookie parameter to DashBoardGUI.aspx; or the (6) UID parameter to login.aspx.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
BMC -> Service desk express 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/61147
http://www.exploit-db.com/exploits/26806
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-07/0082.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top