Podatność CVE-2013-5210


Publikacja: 2013-12-29   Modyfikacja: 2013-12-30

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the GUI login page in ADTRAN AOS before R10.8.1 on the NetVanta 7100 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Adtran Netvanta 7100 Bypass / XSS / Injection
J. Oquendo
19.09.2013

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Adtran -> Netvanta 7060 
Adtran -> Netvanta 7100 
Adtran -> AOS 

 Referencje:
https://supportforums.adtran.com/servlet/JiveServlet/downloadBody/6414-102-3-7862/NetVanta%207000%20Series%20Products%20AOS%20R10.8.1%20Release%20Notes.pdf
https://supportforums.adtran.com/docs/DOC-6414

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top