Podatność CVE-2013-5221


Publikacja: 2013-09-24   Modyfikacja: 2013-09-25

Opis:
The mobile-upload feature in Esri ArcGIS for Server 10.1 through 10.2 allows remote authenticated users to upload .exe files by leveraging (1) publisher or (2) administrator privileges.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
ESRI -> Arcgis 

 Referencje:
http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/41497
http://support.esri.com/en/downloads/patches-servicepacks/view/productid/66/metaid/2009

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top