Podatność CVE-2013-5229


Publikacja: 2015-11-13   Modyfikacja: 2015-11-14

Opis:
The Remote Desktop full-screen feature in Apple OS X before 10.9 and Apple Remote Desktop before 3.7 sends dialog-box text to a connected remote host upon being woken from sleep, which allows physically proximate attackers to bypass intended access restrictions by entering a command in this box.

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.7/10
6.4/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> Apple remote desktop 
Apple -> Mac os x 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN56210048/741993/index.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN56210048/index.html
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2015-000177
http://www.securitytracker.com/id/1034187

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top