Podatność CVE-2013-5709


Publikacja: 2013-09-17   Modyfikacja: 2013-09-22

Opis:
The authentication implementation in the web server on Siemens SCALANCE X-200 switches with firmware before 5.0.0 does not use a sufficient source of entropy for generating values of random numbers, which makes it easier for remote attackers to hijack sessions by predicting a value.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.3/10
8.5/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Pełny
Affected software
Siemens -> Scalance x-200 
Siemens -> Scalance x-200rna 
Siemens -> Scalance x200-4p irt 
Siemens -> Scalance x201-3p irt 
Siemens -> Scalance x202-2irt 
Siemens -> Scalance x202-2p irt 
Siemens -> Scalance x204irt 
Siemens -> Scalance xf-200 
Siemens -> Scalance x-200 series firmware 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-13-254-01
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-850708.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top