Podatność CVE-2013-5948


Publikacja: 2014-04-22

Opis:
The Network Analysis tab (Main_Analysis_Content.asp) in the ASUS RT-AC68U and other RT series routers with firmware before 3.0.0.4.374.5047 allows remote authenticated users to execute arbitrary commands via shell metacharacters in the Target field (destIP parameter).

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ASUS RT-AC68U Remote Command Execution
Joaquim Brasil d...
05.04.2014

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
10/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
T-mobile -> Tm-ac1900 
ASUS -> Rt-ac68u 
ASUS -> Rt-ac68u firmware 

 Referencje:
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-21994
http://support.asus.com/download.aspx?m=RT-N66U+%28VER.B1%29
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Apr/66
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Apr/59

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top