Podatność CVE-2013-6032


Publikacja: 2014-02-04

Opis:
cgi-bin/postpf/cgi-bin/dynamic/config/config.html on Lexmark X94x before LC.BR.P142, X85x through LC4.BE.P487, X644 and X646 before LC2.MC.P374, X642 through LC2.MB.P318, W840 through LS.HA.P252, T64x before LS.ST.P344, X64xef through LC2.TI.P325, C935dn through LC.JO.P091, C920 through LS.TA.P152, C78x through LC.IO.P187, X78x through LC2.IO.P335, C77x through LC.CM.P052, X772 through LC2.TR.P291, C53x through LS.SW.P069, C52x through LS.FA.P150, 25xxN through LCL.CU.P114, N4000 through LC.MD.P119, N4050e through GO.GO.N206, N70xxe through LC.CO.N309, E450 through LM.SZ.P124, E350 through LE.PH.P129, and E250 through LE.PM.P126 printers allows remote attackers to remove the Password Protect administrative password via the vac.255.GENPASSWORD parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Lexmark config.html remote remove admin password
USCERT
06.02.2014

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Lexmark -> X642 
Lexmark -> 25xxn 
Lexmark -> X644 
Lexmark -> C52X 
Lexmark -> X646 
Lexmark -> C53X 
Lexmark -> X64xef 
Lexmark -> C77X 
Lexmark -> X772 
Lexmark -> C78X 
Lexmark -> X78X 
Lexmark -> C920 
Lexmark -> X85X 
Lexmark -> C935dn 
Lexmark -> X94X 
Lexmark -> E250 
Lexmark -> E350 
Lexmark -> E450 
Lexmark -> N4000 
Lexmark -> N4050e 
Lexmark -> N70xxe 
Lexmark -> T64X 
Lexmark -> W840 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/108062
http://support.lexmark.com/index?page=content&id=TE586

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top