Podatność CVE-2013-6162


Publikacja: 2013-12-20   Modyfikacja: 2013-12-21

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Code-Crafters Ability Mail Server 3.1.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the body of an email.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Ability Mail Server 2013 Stored XSS
David Um
17.12.2013

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Code-crafters -> Ability mail server 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/89807
http://www.exploit-db.com/exploits/30373

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top