Podatność CVE-2013-6193


Publikacja: 2013-12-17

Opis:
Unspecified vulnerability on HP LaserJet M1522n and M2727; LaserJet Pro 100, 300, 400, CM1415fnw, CP1*, M121*, M1536dnf, and P1*; Color LaserJet CM* and CP*; and TopShot LaserJet Pro M275 printers allows remote attackers to cause a denial of service via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
HP -> Laserjet pro cp1025nw 
HP -> Color laserjet cm1312nfi multifunction printer 
HP -> Laserjet pro cp1525nw color printer 
HP -> Color laserjet cm2320n multifunction printer 
HP -> Laserjet pro m1212nf mfp 
HP -> Color laserjet cp1515 
HP -> Laserjet pro m1213nf mfp 
HP -> Color laserjet cp1518 
HP -> Laserjet pro m1216nfh mfp 
HP -> Color laserjet cp2025 printer 
HP -> Laserjet pro m1217nfw mfp 
HP -> Color laserjet cp5225 
HP -> Laserjet pro m1536dnf multifunction printer 
HP -> Hp laserjet pro m1214nfh mfp 
HP -> Laserjet pro p1102 
HP -> Laserjet m1522n multifunction printer 
HP -> Laserjet pro p1606dn 
HP -> Laserjet m2727 multifunction printer 
HP -> Topshot laserjet pro m275 mfp 
HP -> Laserjet pro 100 color mfp m175 
HP -> Laserjet pro 300 color mfp printer m375 
HP -> Laserjet pro 300 color printer m351 
HP -> Laserjet pro 400 color mfp m475 
HP -> Laserjet pro 400 color printer m451 
HP -> Laserjet pro cm1415fnw color multifunction printer 

 Referencje:
https://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c04041432
https://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c04041432

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top