Podatność CVE-2013-6197


Publikacja: 2013-12-28   Modyfikacja: 2013-12-29

Opis:
Unspecified vulnerability in HP Service Manager WebTier and Windows Client 9.20 and 9.21 before 9.21.661 p8 allows remote authenticated users to execute arbitrary code via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.2/10
6.4/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Service manager 
HP -> Service manager web client 
HP -> Service manager web tier 

 Referencje:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c04052075
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c04052075

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top