Podatność CVE-2013-6198


Publikacja: 2013-12-28   Modyfikacja: 2013-12-29

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in HP Service Manager WebTier and Windows Client 9.20 and 9.21 before 9.21.661 p8 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
HP -> Service manager 
HP -> Service manager web client 
HP -> Service manager web tier 

 Referencje:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c04052075
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c04052075

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top