Podatność CVE-2013-6201


Publikacja: 2014-03-06

Opis:
Unspecified vulnerability in HP Security Management System 3.3.0, 3.5.0 before patch 1, and 3.6.0 before patch 2 allows remote attackers to execute arbitrary code via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Security management system 

 Referencje:
https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c04156626

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top