Podatność CVE-2013-6288


Publikacja: 2013-10-28   Modyfikacja: 2013-10-30

Opis:
Unspecified vulnerability in the Apache Solr for TYPO3 (solr) extension before 2.8.3 for TYPO3 has unknown impact and remote attack vectors, related to "Insecure Unserialize."

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Ingo renner -> Apache solr 

 Referencje:
http://typo3.org/extensions/repository/view/solr
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-extensions/typo3-ext-sa-2013-009/
http://secunia.com/advisories/54978

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top