Podatność CVE-2013-6289


Publikacja: 2013-10-28   Modyfikacja: 2013-10-31

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Apache Solr for TYPO3 (solr) extension before 2.8.3 for TYPO3 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ingo renner -> Apache solr 

 Referencje:
http://typo3.org/extensions/repository/view/solr
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-extensions/typo3-ext-sa-2013-009/
http://secunia.com/advisories/54978

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top