Podatność CVE-2013-6343


Publikacja: 2014-01-22

Opis:
Multiple buffer overflows in web.c in httpd on the ASUS RT-N56U and RT-AC66U routers with firmware 3.0.0.4.374_979 allow remote attackers to execute arbitrary code via the (1) apps_name or (2) apps_flag parameter to APP_Installation.asp.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ASUS RT-N56U Remote Root Exploit
Jacob Holcomb/Gi...
21.01.2014

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
ASUS -> Rt-ac66u firmware 
ASUS -> Rt-n56u firmware 
ASUS -> Rt-ac66u 
ASUS -> Rt-n56u 
ASUS -> Tm-ac1900 firmware 

 Referencje:
http://infosec42.blogspot.com/2014/01/exploit-asus-rt-n56u-remote-root-shell.html
http://www.exploit-db.com/exploits/31033
http://www.securityfocus.com/bid/65046
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-21994

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top