Podatność CVE-2013-6409


Publikacja: 2013-12-07   Modyfikacja: 2013-12-08

Opis:
Debian adequate before 0.8.1, when run by root with the --user option, allows local users to hijack the tty and possibly gain privileges via the TIOCSTI ioctl.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.2/10
10/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Debian -> Adequate 

 Referencje:
https://bitbucket.org/jwilk/adequate/raw/tip/debian/changelog
http://www.securityfocus.com/bid/63994
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=730691

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top