Podatność CVE-2013-6476


Publikacja: 2014-03-14   Modyfikacja: 2014-03-18

Opis:
The OPVPWrapper::loadDriver function in oprs/OPVPWrapper.cxx in the pdftoopvp filter in CUPS and cups-filters before 1.0.47 allows local users to gain privileges via a Trojan horse driver in the same directory as the PDF file.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Linuxfoundation -> Cups-filters 
Fedoraproject -> Fedora 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://bzr.linuxfoundation.org/loggerhead/openprinting/cups-filters/revision/7176
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1027551
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2144-1
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2143-1
http://www.debian.org/security/2014/dsa-2876
http://www.debian.org/security/2014/dsa-2875

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top