Podatność CVE-2013-6496


Publikacja: 2014-10-06

Opis:
Red Hat Conga 0.12.2 allows remote attackers to obtain sensitive information via a crafted request to the (1) homebase, (2) cluster, (3) storage, (4) portal_skins/custom, or (5) logs Luci extension.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Conga 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=971541
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1194.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top