Podatność CVE-2013-6685


Publikacja: 2013-11-13   Modyfikacja: 2013-11-15

Opis:
The firmware on Cisco Unified IP phones 8961, 9951, and 9971 uses weak permissions for memory block devices, which allows local users to gain privileges by mounting a device with a setuid file in its filesystem, aka Bug ID CSCui04382.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.6/10
10/10
2.7/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified ip phone 8961 
Cisco -> Unified ip phone 9951 
Cisco -> Unified ip phone 9971 
Cisco -> Unified ip phone firmware 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-6685

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top