Podatność CVE-2013-6772


Publikacja: 2020-01-23

Opis:
Splunk before 5.0.4 lacks X-Frame-Options which can allow Clickjacking

Typ:

CWE-1021

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Splunk -> Splunk 

 Referencje:
http://www.splunk.com/view/SP-CAAAH32

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top