Podatność CVE-2013-6806


Publikacja: 2014-05-19

Opis:
OpenText Exceed OnDemand (EoD) 8 allows man-in-the-middle attackers to disable bidirectional authentication and obtain sensitive information via a crafted string in a response, which triggers a downgrade to simple authentication that sends credentials in plaintext.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opentext -> Exceed ondemand 

 Referencje:
https://github.com/koto/exceed-mitm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top