Podatność CVE-2013-6958


Publikacja: 2013-12-13

Opis:
Juniper NetScreen Firewall running ScreenOS 5.4, 6.2, or 6.3, when the Ping of Death screen is disabled, allows remote attackers to cause a denial of service via a crafted packet.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Juniper SSG20 Denial Of Service
Shuichiro Suzuki
23.01.2014

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Juniper -> Netscreen-5200 
Juniper -> Netscreen-5400 
Juniper -> Screenos 

 Referencje:
https://kb.juniper.net/JSA10604
http://osvdb.org/100861
http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2013/JVNDB-2013-000119.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN28436508/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top