Podatność CVE-2013-6993


Publikacja: 2014-01-03

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Ad-minister plugin 0.6 and earlier for WordPress allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the key parameter in a delete action to wp-admin/tools.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
WordPress Ad-minister 0.6 Cross Site Scripting
High-Tech Bridge...
27.12.2013

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ad-minister project -> Ad-minister 

 Referencje:
http://wordpress.org/support/topic/ad-minister-06-security-vulnerability-notification-xss
http://www.securityfocus.com/archive/1/530540/100/0/threaded
https://www.htbridge.com/advisory/HTB23187

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top