Podatność CVE-2013-7093


Publikacja: 2013-12-13   Modyfikacja: 2013-12-14

Opis:
SAP Network Interface Router (SAProuter) 39.3 SP4 allows remote attackers to bypass authentication and modify the configuration via unspecified vectors.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Network interface router 

 Referencje:
http://scn.sap.com/docs/DOC-8218
https://erpscan.io/advisories/erpscan-13-023-saprouter-authentication-bypass/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/89604
https://service.sap.com/sap/support/notes/1853140

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top