Podatność CVE-2013-7172


Publikacja: 2019-11-21   Modyfikacja: 2019-11-24

Opis:
Slackware 13.1, 13.37, 14.0 and 14.1 contain world-writable permissions on the iodbctest and iodbctestw programs within the libiodbc package, which could allow local users to use RPATH information to execute arbitrary code with root privileges.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Slackware -> Slackware linux 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/12/20/1
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2013-7172
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/89916
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2013-7172

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top