Podatność CVE-2013-7180


Publikacja: 2014-08-15

Opis:
Cobham SAILOR 900 VSAT; SAILOR FleetBroadBand 150, 250, and 500; EXPLORER BGAN; and AVIATOR 200, 300, 350, and 700D devices do not properly restrict password recovery, which allows attackers to obtain administrative privileges by leveraging physical access or terminal access to spoof a reset code.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Brak
Brak
Affected software
Cobham -> Aviator 200 
Cobham -> Aviator 300 
Cobham -> Aviator 350 
Cobham -> Aviator 700d 
Cobham -> Explorer bgan 
Cobham -> Sailor 900 vsat 
Cobham -> Sailor fleetbroadband 150 
Cobham -> Sailor fleetbroadband 250 
Cobham -> Sailor fleetbroadband 500 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/602006

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top