Podatność CVE-2013-7277


Publikacja: 2014-01-08   Modyfikacja: 2014-01-10

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Andy's PHP Knowledgebase (Aphpkb) before 0.95.8 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) HTTP Referer header to saa.php, (2) username parameter to login.php, or (3) keyword_list parameter to keysearch.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Aphpkb -> Aphpkb 

 Referencje:
http://aphpkb.blogspot.dk/2013/12/release-of-aphpkb-0958.html
http://sourceforge.net/p/aphpkb/code/91
http://www.securityfocus.com/bid/64550
https://www.netsparker.com/critical-xss-vulnerabilities-andy-php-knowledgebase

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top