Podatność CVE-2013-7279


Publikacja: 2014-01-08   Modyfikacja: 2014-01-10

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in views/video-management/preview_video.php in the S3 Video plugin before 0.983 for WordPress allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the base parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Anthony mills -> S3 video 

 Referencje:
http://plugins.trac.wordpress.org/changeset?old_path=%2Fs3-video&old=823847&new_path=%2Fs3-video&new=823847
http://wordpress.org/plugins/s3-video/changelog
http://www.securityfocus.com/bid/64420
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/89866

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top