Podatność CVE-2013-7356


Publikacja: 2014-04-10   Modyfikacja: 2014-04-11

Opis:
Unspecified vulnerability in the SAP CCMS / Database Monitors for Oracle allows attackers to obtain the database password via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SAP -> Ccms / database monitor 

 Referencje:
http://www.onapsis.com/research-advisories.php
http://www.onapsis.com/get.php?resid=adv_onapsis-2013-012

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top