Podatność CVE-2013-7365


Publikacja: 2014-04-10   Modyfikacja: 2014-04-11

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in SAP Enterprise Portal allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Enterprise portal 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2013-02/0132.html
http://scn.sap.com/docs/DOC-8218
http://www.onapsis.com/get.php?resid=adv_onapsis-2013-003
http://www.onapsis.com/research-advisories.php
http://www.securityfocus.com/bid/58155
https://service.sap.com/sap/support/notes/1589716

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top