Podatność CVE-2014-0072


Publikacja: 2017-10-30

Opis:
ios/CDVFileTransfer.m in the Apache Cordova File-Transfer standalone plugin (org.apache.cordova.file-transfer) before 0.4.2 for iOS and the File-Transfer plugin for iOS from Cordova 2.4.0 through 2.9.0 might allow remote attackers to spoof SSL servers by leveraging a default value of true for the trustAllHosts option.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Apache Cordova 2.9.0 File-Transfer Insecure Defaults
Neil Bergman
05.03.2014

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Cordova file transfer 
Apache -> Cordova 

 Referencje:
http://d3adend.org/blog/?p=403
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Mar/29
http://www.securityfocus.com/archive/1/531335/100/0/threaded
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/91561
https://github.com/apache/cordova-plugin-file-transfer/commit/a1d6fc07e8a40c1b2b16f4103c403b30e1089668
https://mail-archives.apache.org/mod_mbox/cordova-dev/201403.mbox/%3CCAK_TSXKL9JtkehHC0jEoRwdvVKXt-d5uj40EwNY-Gk3ttX=wJw@mail.gmail.com%3E

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top