Podatność CVE-2014-0083


Publikacja: 2019-11-21   Modyfikacja: 2019-11-24

Opis:
The Ruby net-ldap gem before 0.16.2 uses a weak salt when generating SSHA passwords.

Typ:

CWE-916

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Net-ldap project -> Net-ldap 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2014-0083
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=CVE-2014-0083
https://github.com/ruby-ldap/ruby-net-ldap/commit/b412ca05f6b430eaa1ce97ac95885b4cf187b04a
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2014-0083

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top