Podatność CVE-2014-0315


Publikacja: 2014-04-08   Modyfikacja: 2014-04-09

Opis:
Untrusted search path vulnerability in Microsoft Windows XP SP2 and SP3, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 and R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 Gold and R2, and Windows RT Gold and 8.1 allows local users to gain privileges via a Trojan horse cmd.exe file in the current working directory, as demonstrated by a directory that contains a .bat or .cmd file, aka "Windows File Handling Vulnerability."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Eclipse DLL Hijacking
Stefan Kanthak
20.07.2016

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Windows 7 
Microsoft -> Windows 8 
Microsoft -> Windows 8.1 
Microsoft -> Windows rt 
Microsoft -> Windows rt 8.1 
Microsoft -> Windows server 2003 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows server 2012 
Microsoft -> Windows vista 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2014/04/08/ms14-019-fixing-a-binary-hijacking-via-cmd-or-bat-file.aspx
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2014/ms14-019

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top