Podatność CVE-2014-0332


Publikacja: 2014-02-14

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in mainPage in Dell SonicWALL GMS before 7.1 SP2, SonicWALL Analyzer before 7.1 SP2, and SonicWALL UMA E5000 before 7.1 SP2 might allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the node_id parameter in a ScreenDisplayManager genNetwork action.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sonicwall -> Analyzer 
Sonicwall -> Global management system 
DELL -> Sonicwall analyzer 
DELL -> Sonicwall global management system 
DELL -> Sonicwall universal management appliance e5000 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/727318
http://www.securityfocus.com/bid/65498
http://www.sonicwall.com/us/shared/download/Support_Bulletin_GMS_Vulnerability_XSS_Resolved_in_7.1_SP2_and_7.2.pdf
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/91062

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top