Podatność CVE-2014-0476


Publikacja: 2014-10-25

Opis:
The slapper function in chkrootkit before 0.50 does not properly quote file paths, which allows local users to execute arbitrary code via a Trojan horse executable. NOTE: this is only a vulnerability when /tmp is not mounted with the noexec option.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
chkrootkit local root vulnerability
Thomas
05.06.2014
Med.
Chkrootkit Local Privilege Escalation
Julien "jvo...
20.11.2015

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.7/10
6.4/10
1.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ubuntu -> Ubuntu 
Chkrootkit project -> Chkrootkit 
Chkrootkit -> Chkrootkit 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://osvdb.org/show/osvdb/107710
http://packetstormsecurity.com/files/134484/Chkrootkit-Local-Privilege-Escalation.html
http://www.chkrootkit.org/
http://www.debian.org/security/2014/dsa-2945
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/06/04/9
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2230-1
https://www.exploit-db.com/exploits/38775/

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top