Podatność CVE-2014-0612


Publikacja: 2014-04-14   Modyfikacja: 2014-04-15

Opis:
Unspecified vulnerability in Juniper Junos before 11.4R10-S1, before 11.4R11, 12.1X44 before 12.1X44-D26, 12.1X44 before 12.1X44-D30, 12.1X45 before 12.1X45-D20, and 12.1X46 before 12.1X46-D10, when Dynamic IPsec VPN is configured, allows remote attackers to cause a denial of service (new Dynamic VPN connection failures and CPU and disk consumption) via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Juniper -> Srx100 
Juniper -> Srx110 
Juniper -> Srx210 
Juniper -> Srx220 
Juniper -> Srx240 
Juniper -> Srx550 
Juniper -> Srx650 
Juniper -> Junos 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/66759
http://securitytracker.com/id?1030057
http://secunia.com/advisories/57845
http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10620

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top