Podatność CVE-2014-0684


Publikacja: 2014-05-07

Opis:
Cisco NX-OS 6.2(2) on Nexus 7000 switches allows local users to cause a denial of service via crafted sed input, aka Bug ID CSCui56136.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.9/10
3.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Nexus 7000 
Cisco -> Nexus 7000 10-slot 
Cisco -> Nexus 7000 18-slot 
Cisco -> Nexus 7000 9-slot 
Cisco -> Nx-os 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=34131
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2014-0684

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top