Podatność CVE-2014-0750


Publikacja: 2014-01-25   Modyfikacja: 2014-01-26

Opis:
Directory traversal vulnerability in gefebt.exe in the WebView CimWeb components in GE Intelligent Platforms Proficy HMI/SCADA - CIMPLICITY through 8.2 SIM 24, and Proficy Process Systems with CIMPLICITY, allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted HTTP request, aka ZDI-CAN-1622.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
GE Proficy CIMPLICITY gefebt.exe Remote Code Execution
amisto0x07
28.02.2014

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GE -> Intelligent platforms proficy hmi%2fscada cimplicity 
GE -> Intelligent platforms proficy hmi/scada cimplicity 
GE -> Intelligent platforms proficy process systems with cimplicity 

 Referencje:
http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-023-01
http://support.ge-ip.com/support/index?page=kbchannel&id=KB15939

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top