Podatność CVE-2014-0806


Publikacja: 2014-01-22   Modyfikacja: 2014-01-23

Opis:
The Sleipnir Mobile application 2.12.1 and earlier and Sleipnir Mobile Black Edition application 2.12.1 and earlier for Android provide Geolocation API data without verifying user consent, which allows remote attackers to obtain sensitive location information via a web site that makes API calls.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fenrir-inc -> Sleipnir mobile 

 Referencje:
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2014-000007
http://jvn.jp/en/jp/JVN81637882/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top