Podatność CVE-2014-0913


Publikacja: 2014-05-08   Modyfikacja: 2014-05-09

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in IBM iNotes and Domino 8.5.3 FP6 before IF2 and 9.0.1 before FP1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via an e-mail message, aka SPR BFEY9GXHZE.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Lotus domino 
IBM -> Lotus inotes 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/91880
http://www.securitytracker.com/id/1030215
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21671981

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top