Podatność CVE-2014-0950


Publikacja: 2018-04-20   Modyfikacja: 2018-04-21

Opis:
Multiple XML external entity (XXE) vulnerabilities in (1) CQWeb / CM Server, (2) ClearQuest Native client, (3) ClearQuest Eclipse client, and (4) ClearQuest Eclipse Designer components in IBM Rational ClearQuest 7.1.1 through 7.1.1.9, 7.1.2 through 7.1.2.13, 8.0.0 through 8.0.0.10, and 8.0.1 through 8.0.1.3 allow remote attackers to cause a denial of service or access other servers via crafted XML data. IBM X-Force ID: 92623.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Rational clearquest 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21675164
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/92623

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top