Podatność CVE-2014-0991


Publikacja: 2014-09-20

Opis:
Stack-based buffer overflow in Advantech WebAccess (formerly BroadWin WebAccess) 7.2 allows remote attackers to execute arbitrary code via the projectname parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Advantech WebAccess 7.2 Buffer Overflow
CORE
03.09.2014

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Advantech -> Advantech webaccess 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-261-01
http://www.securityfocus.com/bid/69536

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top