Podatność CVE-2014-100001


Publikacja: 2015-01-13

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the SEO Plugin LiveOptim plugin before 1.1.4-free for WordPress allows remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that change plugin settings via unspecified vectors. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Seopressor -> Seo plugin liveoptim 

 Referencje:
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/92586
https://wordpress.org/plugins/liveoptim/changelog/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top