Podatność CVE-2014-10010


Publikacja: 2015-01-13

Opis:
Directory traversal vulnerability in PHPJabbers Appointment Scheduler 2.0 allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the id parameter in a pjActionDownload action to the pjBackup controller.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Phpjabbers -> Appointment scheduler 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/124755
http://www.exploit-db.com/exploits/30911
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/90421

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top