Podatność CVE-2014-10020


Publikacja: 2015-01-13

Opis:
SQL injection vulnerability in login.php in Simple e-document 1.31 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the username parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Tecorange -> Simple e-document 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/124914
http://www.exploit-db.com/exploits/31142
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/90711

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top