Podatność CVE-2014-10050


Publikacja: 2018-04-18

Opis:
In Android before 2018-04-05 or earlier security patch level on Qualcomm Snapdragon Mobile MSM8996, MSM8939, MSM8976, MSM8917, SDM845, and SDM660, access control collision vulnerability when accessing the replay protected memory block.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Qualcomm -> Msm8917 firmware 
Qualcomm -> Msm8939 firmware 
Qualcomm -> Msm8976 firmware 
Qualcomm -> Msm8996 firmware 
Qualcomm -> Sdm660 firmware 
Qualcomm -> Sdm845 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103671
https://source.android.com/security/bulletin/2018-04-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top