Podatność CVE-2014-1426


Publikacja: 2019-04-22

Opis:
A vulnerability in maasserver.api.get_file_by_name of Ubuntu MAAS allows unauthenticated network clients to download any file. This issue affects: Ubuntu MAAS versions prior to 1.9.2.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Canonical -> Metal as a service 

 Referencje:
https://launchpad.net/maas/+milestone/1.9.2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top